top of page

Movement Culture

I Movement Culture utforsker vi ulike måter å bevege kroppen på, i samspill med naturen i oss og rundt oss. Vi utforsker allsidig bevegelse, og henter inspirasjon fra blant annet samtidsdans, kontaktimpro, akrobatikk og bevegelsesmeditasjon.

 

Du vil bli kjent med ulike dyrebevegelser, utforske tyngdekraften, bli kjent med kroppen opp-ned, trene opp evnen til å sanse kroppen fra innsiden, samt finne tilstedeværelse og frihet i bevegelse. Økten avsluttes ofte med en deilig kroppsskanning (en ledet meditativ reise gjennom kroppen).

En økt med Movement Culture passer for alle som er nysgjerrige på å utforske kroppens muligheter til bevegelse.  I noen deler av økten blir du ledet gjennom bevegelser hvor du følger instruktøren, mens i andre deler blir du guidet med ord, slik at du er fri til å tolke oppgavene slik du selv vil. 

 

Økten kan holdes både utendørs og innendørs.

bottom of page